Söztizme:Yerli Türkçe

Wiktionary проектыннан
Навигациягә күчү Эзләүгә күчү

Калып:Orphan Türkçede töp/asıl sözlerinıñ yerli yazılışı:

Ortaq Anadolu Baqı Aşğabad Qazan Almatı Beşkek Taşkent Urumçı İnglizçe
ata ata ata ata ata ata ata ota ata father
ana ana ana ene ana ana ene ona ana mother
oğul oğul oğul oğul uğıl u(ğı)l u(ğ)ul oğıl oğul son
er(kek) er(kek) er erkek er er(kek) erkek erkak er man
kız kız qız gız qız qız kız qız qız girl
kişi kişi, adam adam kişi kişi, adem kisi kişi kişi kişi person
kelin gelin gəlin gelin kelin/kîlin kelin kelin kelin kelin bride
  kaynana qaynana gayın ene qayın ana qayın ene kaynene qayın ona qeyinana mother-in-law
yürek yürek ürək yürek yöräk jürek jürök yurak yürek heart
qan kan qan ga:n qan qan kan qon qan blood
baş baş baş baş baş bas baş boş baş head
qıl kıl/tüy qıl/tük qıl qıl, çeç qıl kıl tuk qıl hair
köz göz göz göz köz köz köz köz köz eye
kirpik kirpik kiprik kirpik kirfik kirpik kirpik kiprik kirpik eyelash
qulqaq kulak qulaq gulak qolaq qulaq kulak quloq qulaq ear
burun burun burun burun borın murın murun burun burun nose
qol kol qol gol qul qol kol qol   arm
el(ig) el əl el   alaqan alakan   qol hand
barmaq parmak barmaq barmak barmaq barmaq barmak barmoq barmaq finger
tırnaq tırnak dırnaq dyrnaq tırnaq tırnaq tırnak tirnoq tirnaq fingernail
tiz diz diz dız tız tize tize tizza tiz knee
baltır baldır baldır baldır baltır baldır baldır boldyr baldir calf
adaq ayak ayaq ayaq ayaq ayaq ayak oyoq ayaq foot
qarın karın qarın garyn qarın qarın karın qorin qerin belly
at at at at at at at ot at horse
siyir sığır/mal mal-qara sygyr sıyır sïır sıyır sigir siyir cattle
İt İt İt İt İt İt it it it dog
balıq balık balıq balık balıq balıq balık baliq beliq fish
bit bit bit bit bit bit bit bit pit louse
ev ev ev öy öy üy üy uy öy house
otag otağ/çadır çadır otaq/chadyr çatır otaw çatır otoq/chodir otaq tent
yol yol yol yol yol jol jol yo'l yol way
köprük köprü körpü köpri küpir köpir köpürö köprik kövrük bridge
oq ok ox ok oq oq ok oq oq arrow
ot od od ot ot ot ot ot ot fire
kül kül kül kül köl kül kül kul kül ash
sow su su suw sow sow suu suv su water
kemi gemi gəmi gämi köyme keme keme kema keme ship, boat
köl göl göl köl kül köl köl köl köl lake
küneş güneş/gün günəş/gün gün qoyaş/kön kün kün quyosh/kun kün sun/day
bulut bulut bulud bulut bolıt bult bulut bulut bulut cloud
yulduz yıldız ulduz yıldız yoldız juldız jıldız yulduz yultuz star
topraq toprak torpaq toprak tufraq topıraq topurak tuproq tupraq earth
töpü tepe təpə depe töbe töbe töbö tepa töpe hilltop
yağac ağaç ağac agaç ağaç ağaş darak daraht dereh tree
tenri tanrı tanrı taňry teñri täñiri teñir tañri teñri god
kök gök göy gök kük kök kök kök kök sky
uzun uzun uzun uzyn ozın uzın uzun uzun uzun long
yanı yeni yeni yanı yaña jaña jañı yañi yeñi new
semiz semiz kök/piyli semiz semiz semiz semiz semiz semiz fat
tolu dolu dolu dolı tolı tolı tolo tola toluq full
aq ak ak aq aq ak oq aq white
qara kara qara gara qara qara kara qora qara black
qızıl kızıl qızıl gızıl qızıl qızıl kızıl qızıl qızıl red
bir bir bir bir bir bir bir bir bir 1
eki İki İki İki îki/eki eki eki İkki İkki 2
tört dört dörd dö:rt dürt tört tört to'rt töt 4
yeti yedi yeddi yedi yedi/cîdi jeti jeti yetti yette 7
on on on on un on on on on 10
yüz yüz yüz yüz yöz jüz jüz yuz yüz 100
Ortaq Anadolu Baqı Aşğabad Qazan Almatı Beşkek Taşkent Urumçı İnglizçe